Filmmuziek

Soundtrack, score en song

Dit essay gaat over scores, partituren. Er ontstaat wel eens verwarring over de verschillende termen die gebruikt worden, dus eerst volgt een korte uitleg over die verschillende termen.
Bijna alle huidige films hebben een soundtrack. Dit is simpelweg de muziek die de filmbeelden ondersteunt.
Een soundtrack bestaat uit nummers en/of een score.

Diagram

Een score is een muzikale composititie waarbij geen leidende zangstem aanwezig is, zoals bij een nummer wel het geval is.
Het is de muziek die speciaal voor een orkest is gecomponeerd en naadloos op de beelden aansluit. Nummers vallen dus niet onder de score, maar kunnen wel deel van een soundtrack zijn, voornamelijk bedoeld ter promotie van de film.

Maar het zal in dit essay dus voornamelijk over de score gaan. Ook al gebruik ik in de komende hoofdstukken soms het woord soundtrack of filmmuziek, ik bedoel dan altijd score, tenzij uit de context anders blijkt.